31.7.06

Marx ac Englyn

Coelcerth

Coelcerth y cwango, dyna’r addewid,
Aru’n perswadio i bleidleisio,
am fwy o wleidyddion, ac esgus o ryddid,
a derbyn llai nac oedd arnom ei eisio,

Ond yna’r gwirionedd,
Doedd dim newid byd,
Mae bastads y Senedd,
Yn ein shiafftio o hyd.

Cyflogau bras i siwts llwyd diflas,
Di flach, di egwyddor, penseiri’r brad,
Cynrychiolwyr y gweithwyr yn rheibio’r gwas,
A’n Llafur di’w phrynnu’n uffernol o rhad.

Nid democratiaeth yw dewis rhwng rhain,
Tori’s bach pinc a rhai sy’n siarad Cymraeg,
Wrth rhannu ein cyfoeth rhwng y cŵn a’r brain,
Dan anasthetig Murdoch, rhag ddeffro’r ddraig.

Deued y dydd pan mai ni fydd y meistri,
A flammau coch rhyddid yn llosgi eu tinnau,
Y gweithle’n atseinio i’n brawdol rhyfelgri,
A coelcerth y chwyldro’n ein harfogi ninnau.

Cyfranwyd Gan - Aelod o'r fforwm.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan